Posted by Paweł A. Makowski

„Umysł prawdziwie głęboki”

 

Gracjan podkreśla, że im głębszy umysł, tym człowiek bardziej wartościowy. To, co wewnątrz ukryte, zawsze więcej znaczy niż zewnętrzne pozory. Są ludzie, których tylko fasadę widać – podobni do gmachów nieukończonych: z braku fundamentu. Wchodząc, wydaje się, że to pałac, wnętrze zaś świadczy, że raczej lepianka. W rozmowie z ludźmi tego pokroju sam nie wiesz, co zaczepić – właściwie wszystko jest z góry wiadome. Zamieniwszy kilka słów powitania, rozmowę można uważać za skończoną. Te ich zdawkowe formułki grzecznościowe przypominają zgrabne zatoczenie koniem harcowników sycylijskich. I zaraz już następuje głuche milczenie. Bo słów szybko zbraknie, gdy umysł jałowy. Łatwiej znacznie przychodzi im wprowadzić w błąd głupców sobie podobnych i również tylko nadrabiających pozorami. Lecz pośmiewiskiem się stają ludzi rozumnych, którzy w lot przenikną ich wewnętrzną pustkę.

Więcej informacji na temat dzieła we wpisie pt.: „Brewiarz dyplomatyczny”.

Źródło: B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny (przeł.) B. Gajewicz, Warszawa 2004.

Zdjęcie: pl.wikipedia.org