Posted by Paweł A. Makowski

„Hamować odruchy niechęci”

 

Gracjan podkreśla, że mamy zwyczaj nienawidzić bez wszelkiego uzasadnienia, nawet nie sprawdziwszy, kim jest ten, kogo nienawidzimy. Częstokroć taka niska nienawiść zwraca się przeciw wybitnym osobistościom. Rozwaga nakazuje wtedy hamować to uczucie, bo nic nas bardziej nie dyskredytuje, jak niechęć w stosunku do tych, którzy ze wszech miar na miłość zasługują.
Godzien pochwały – kto z sympatią odnosi się do bohaterów, wstręt budzi – wieczny malkontent.

Więcej informacji na temat dzieła we wpisie pt.: „Brewiarz dyplomatyczny”.

Źródło: B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny (przeł.) B. Gajewicz, Warszawa 2004.

Zdjęcie: pl.wikipedia.org