Posted by Paweł A. Makowski

„Wpływ osobisty”

 

Gracjan podkreśla, że jest to jak gdyby utajona wrodzona siła wyższości – nie można jej sztucznie wytworzyć ani nabyć od nikogo. Sile tej każdy się poddaje, nie wiedząc jak i kiedy. Poprostu wypada ustąpić wobec przemoznego wpływu, jaki wywiera autorytet osobisty.

Takim duchem władczym owiani są królowie, dzięki zasługom – oraz lwy, które rodzą się już z tym przywilejem. Potrafią ludzie ci opanować serca i języki w jakiś bliżej nieokreślony sposób, który narzuca innym respekt dla ich osoby. Gdy posiadają jeszcze i inne przymioty, stają się predestynowani do objęcia kierowniczych stanowisk politycznych w rządzie i mają ku temu więcej szans, niż gdyby chcieli dopiąć celu tylko usilną pracą czy zdolnością rozumowania.

Więcej informacji na temat dzieła we wpisie pt.: „Brewiarz dyplomatyczny”.

Źródło: B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny (przeł.) B. Gajewicz, Warszawa 2004.

Zdjęcie: pl.wikipedia.org