Posted by Paweł A. Makowski

„Poznać istotę rzeczy i we właściwej chwili trafnie wykorzystać”

 

Gracjan akcentuje, że: wszelkie twory natury osiągają normalny kres swej doskonałości. Wzrastają stale – aż do pełnego rozkwitu. Od tego momentu zaczynają stopniowo zanikać. Przeciwnie – dzieło sztuki nigdy prawie nie bywa tak doskonałe, aby nie można go było jeszcze ulepszyć.

Oznaką dobrego smaku jest umiejętność rozróznienia, co w danej rzeczy świadczy o doskonałości. Mało jest takich znawców, a jeśli się zdarzają, nie zawsze można na nich liczyć. Istnieje pewien szczytowy punkt dojrzałości, nie włączając płodów ludzkiego umysłu. Dobrze jest znać ten punkt, by wyciągnąć stąd korzyść dla siebie.

Więcej informacji na temat dzieła we wpisie pt.: „Brewiarz dyplomatyczny”.

Źródło: B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny (przeł.) B. Gajewicz, Warszawa 2004.

Zdjęcie: pl.wikipedia.org