Posted by Paweł A. Makowski

„Odgadnąć sens najmniejszego słówka, rzuconego mimochodem i umieć zeń korzyść wyciągnąć”

 

 

Gracjan zwraca uwagę, że: to najbardziej wrazliwe miejsce stosunków ludzkich. A oto istotnie precyzyjna sonda dla zbadania tajników ludzkiego serca.

Bywają pchnięcia złośliwe, przesadne, przepojone goryczą rozżalonego uczucia. Są niedostrzegalnymi uderzeniami gromu, które trafiając, zmuszają do porzucenia łupu. Jednym małym słówkiem zdobywano nieraz przychylność ludu, wśród którego dotychczas rozlegały się niechętne pomruki.

Zdarzają się i takie powiedzenia lub starcia słowne, które wywierają odmienny skutek, to jest podtrzymują lub zwiększają sławę tych, o których mowa. Ponieważ jednak słowa te rzucane są bardzo zręcznie, przyjmować je trzeba również z wielką ostrożnością. Bezpieczeństwo bowiem wymaga rozpoznania właściwej intencji, a przeiwdywany cios można zawsze odparować.

Więcej informacji na temat dzieła we wpisie pt.: „Brewiarz dyplomatyczny”.

Źródło: B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny (przeł.) B. Gajewicz, Warszawa 2004.

Zdjęcie: pl.wikipedia.org