Posted by Paweł A. Makowski

„Zbadaj swe szanse i siły, nim udasz się w jakieś przedsięwzięcie”

 

Gracjan zwraca uwagę, że: tego rodzaju próba jest bardziej potrzebna niż znajomość swego temperamentu. Szaleńcem jest, kto w czterdziestym roku życia zasięga porad lekarskich (choćby u samego Hippokratesa). Tym bardziej nie ma sensu w tym wieku rozpoczynać w szkole Seneki nauki o życiu. Wielka to sztuka – umiejętność dysponowania swym losem. Trzeba w tym celu czekać na uśmiech Fortuny (a lubi, gdy na nią czekają) bądź też zgodzić się na taki los, jaki nam przypadł w udziale. Fortuna miewa przypływy i odpływy dobrego humoru i niepodobna zatrzymać jej przy sobie na stałe. Zmienna jest bowiem i kapryśna.

Niechże więc ten, kto często doświadcza jej łask, nie ustaje w naleganiach, zwłaszcza że skłonna jest opowiadać się po stronie dzielnych i z zalotności serce swe młodym oddaje. Komu zaś szczęście nie dopisuje, winien wycofać się zawczasu. Inaczej – może go spotkać afront powtórnego odpalenia i to w obecności szczęśliwego rywala.

Więcej informacji na temat dzieła we wpisie pt.: „Brewiarz dyplomatyczny”.

Źródło: B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny (przeł.) B. Gajewicz, Warszawa 2004.

Zdjęcie: pl.wikipedia.org