Posted by Paweł A. Makowski

„Mieć opinię człowieka uczynnego”

 

Gracjan podkreśla, że: dodaje to splendoru tym, którzy rządzą. W ten właśnie sposób władcy zdobywają powszechną życzliwość. Łatwiej im to przychodzi, bo mają więcej środków niż zwykli śmiertelnicy.

Prawdziwą przyjaźń zdobywa się za pomocą przyjacielskich usług. Zdarzają się jednak ludzie, którzy nie potrafią nikogo zadowolić, nie dlatego, aby im to sprawiało trudność, lecz z tej prostej przyczyny, że natura ich wzdryga się na myśl o zrobieniu komuś przyjemności. A przecież Miłosierdzie Boskie udziela się ludziom bez przerwy.

Więcej informacji na temat dzieła we wpisie pt.: „Brewiarz dyplomatyczny”.

Źródło: B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny (przeł.) B. Gajewicz, Warszawa 2004.

Zdjęcie: pl.wikipedia.org