Posted by Paweł A. Makowski

„Nie podejmuj się niezwykłych i dziwacznych zajęć”

 

Gracjan zwraca uwagę, że: budzi to tylko pogardę. Wiele sekt powstało dzięki kaprysowi, człowiek rozsądny omija je starannie. Istnieją dziwaczne upodobania ludzi, którzy lubują się w tym, co nikomu innemu nie smakuje. Podoba im się wszelka osobliwość. Są wprawdzie dzięki temu głośni, lecz raczej na śmieszność się narażają, niż zyskują uznanie.

Nawet uczeni z powołania winni wystrzegać się tego błędu. Tym bardziej ci, których zawód łatwo może na śmieszność narazić. Nie będziemy tu wymieniać tych zawodów, zwłaszcza, że lekceważenie, z jakim się spotykają, czyni je dostatecznie znanymi.

Więcej informacji na temat dzieła we wpisie pt.: „Brewiarz dyplomatyczny”.

Źródło: B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny (przeł.) B. Gajewicz, Warszawa 2004.

Zdjęcie: pl.wikipedia.org