Posted by Paweł A. Makowski

„Raczej skupić się w sobie, niż zasięg wpływu rozszerzać”

 

Gracjan zwraca uwagę, że: wyrazem doskonałości nie jest ilość, lecz jakość. Rzeczy bardzo dobrych jest zwykle bardzo mało. To, co nadmiernie rozpowszechnione, w niskiej bywa cenie. Ludzie krzepkiego ciała zyskują zwykle opinię pospolitych karłów. Są tacy, którzy oceniają książki według grubości, jak gdyby drukowano je tylko gwoli obciążeniu ramion, a nie dla oświecania umysłów.

Zbytni rozrost łączy się zazwyczaj z przeciętnością. Nieszczęściem jest ludzi wszechstronnych, że chcąc błyszczeć na wszystkich polach, nie potrafią wybić się na żadnym. Skupienie się w pracy nad sobą decyduje o wartości i wielkości człowieka, oczywiście gdy z natury nie jest pozbawiony wzniosłości.

Więcej informacji na temat dzieła we wpisie pt.: „Brewiarz dyplomatyczny”.

Źródło: B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny (przeł.) B. Gajewicz, Warszawa 2004.

Zdjęcie: pl.wikipedia.org