Posted by Paweł A. Makowski

„Podpatrzyć u każdego jego słabą stronę”

 

Jak podkreśla Gracjan: jest to sposób opanowania ludzkiej woli i użycia jej do swych celów. Trzeba do tego więcej zręczności niż odwagi, by zorientować się, jak komuś trafić do przekonania.

Nie ma człowieka, który by pozbawiony był jakiejś szczególnej namiętności; namiętności są różne, zależnie od nastawienia duchowego jednostki. Każdy ma jakiegoś bożka: dla jednych – honor, dla innych – to interes osobisty, większość myśli głównie o swej przyjemności. Zręczność więc polega na wypatrzeniu tej słabostki, by później uderzyć w czułą strunę opanowanego swą pasją człowieka. Ma się wtedy w ręku klucz, któremu nie zdoła się przeciwstawić wola ludzka. Trzeba umieć wykorzystać główną pobudkę działania u ludzi. Nie są to zwykle pobudki wyższego rzędu. Najczęściej są dosyć niskie. Bo na tym świecie większość – to ludzie zepsuci. Trzeba poznać dobrze charakter osoby, wybadać jej puls, a potem odwołać się do największej namiętności. Partia będzie wówczas z pewnością wygrana.

Więcej informacji na temat dzieła we wpisie pt.: „Brewiarz dyplomatyczny”.

Źródło: B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny (przeł.) B. Gajewicz, Warszawa 2004.

Zdjęcie: pl.wikipedia.org