Posted by Paweł A. Makowski

„Żywość umysłu i piętno genialności”

 

Zdaniem Gracjana: stanowią dwa filary, na których wspiera się wszelkie uzdolnienie człowieka. Obdarzony jednym z tych walorów, zazna tylko połowy szczęścia. Nie wystarczy mieć dobre rozeznanie, mędrca cechuje genialność. Wielu nieszczęśliwców myli się w wyborze zawodu, w doborze przyjaciół, a nawet – przy obieraniu swej stałej siedziby.

Gracjan wspomina, że: gdy brak któregokolwiek ze zmysłów, życie nasze nie może być pełnym, dusza staje się jak gdyby ułomną. Czegoż mogą się spodziewać Ci, których pojętność jest ograniczona lub gdy szwankuje lotność ich rozumowania?

Więcej informacji na temat dzieła we wpisie pt.: „Brewiarz dyplomatyczny”.

Źródło: B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny (przeł.) B. Gajewicz, Warszawa 2004.

Zdjęcie: pl.wikipedia.org