Posted by Paweł A. Makowski

„Wiedza w parze z dobrą wolą”

 

Gracjan zwraca uwagę, że: połączenie tych dwóch zalet, stwarza dopiero podstawę powodzenia. Zdrowy rozsądek i zła wola to niedobrany związek.

Zła wola zatruwa życie ludzkie, a gdy ponadto w rozum uzbrojona – tym więcej krzywd zdolna jest wyrządzić. Nieszczęsna to zręczność, która za cel sobie stawia szerzenie zła. Wiedza, pozbawiona zdrowego sensu, to podwójne szaleństwo.

Więcej informacji na temat dzieła we wpisie pt.: „Brewiarz dyplomatyczny”.

Źródło: B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny (przeł.) B. Gajewicz, Warszawa 2004.

Zdjęcie: pl.wikipedia.org