Posted by Paweł A. Makowski

„Natura i dzieło sztuki – surowy materiał i twórca dzieła”

 

Jak pisze Gracjan, nie ma takiego piękna, które by nie wymagało oprawy, prymityw trzeba udoskonalać; pomocy w tym kierunku udziela sztuka. Sztuka poprawia usterki i wydoskonala rzeczy z natury dobre. Zazwyczaj natura pozostawia swe dzieło w pewnym stadium rozkwitu, by oddać je później w ręce sztuki. Bez sztuki, bez kultury najbardziej udatne przejawy życia stanowią wrażenie pierwotnych. Nawet największe talenty człowieka tracą połowę wartości, o ile się ich nie kształci. Człowiek bez kultury robi wszystko nie tak, jak należy i sprawia wrażenie nieokrzesanego.

Więcej informacji na temat dzieła we wpisie pt.: „Brewiarz dyplomatyczny”.

Źródło: B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny (przeł.) B. Gajewicz, Warszawa 2004.

Zdjęcie: pl.wikipedia.org