Posted by Paweł A. Makowski

W okresie średniowiecza dyplomacja rozwijała się również poza obszarem bezpośredniego oddziaływania Zachodu. W odróżnieniu od rozdrobnionej średniowiecznej Europy, podzielonego świata arabskiego, cesarstwo chińskie posiadało scentralizowane autokratyczne państwo i dobrze zorganizowaną dyplomację.
Głównym jej celem było przeciwdziałanie tendencjom odśrodkowym i zawieranie układów sojuszniczych i obronnych dla zabezpieczenia się przed najazdami koczowniczych plemion Azji oraz prowadzenia handlu z krajami położonymi na południe od Chin. Działalność dyplomatyczna była kontrolowana przez dwór cesarski. Tam też przyjmowano z zastosowaniem skomplikowanego ceremoniału, posłów z obcych krajów.

Wstęp do kategorii: Historia dyplomacji, znajduje się we wpisie pt.: „Dzieje dyplomacji”.
Źródło: R. Bania, Z dziejów dyplomacji, w: Dyplomacja (red.) M. Wilk, Łódź 2002.
Zdjęcie: www.blendspace.com