Posted by Paweł A. Makowski

Minister Radosław Sikorski, wręczył Zenonowi Kosiniakowi-Kamyszowi, nominację na Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej RP w Republice Singapuru.

 

Minister Spraw Zagranicznych zwrócił uwagę, że: Singapur jest jednym z ostatnich ocalałych państw-miast obok Watykanu i Monako. Niemniej jest potęgą, jednym z najlepiej rozwiniętych państw świata. Obroty handlowe między Polską a Singapurem są najlepszym uzasadnieniem utrzymywania tam naszej placówki. Singapur jest oknem na 600-milionowy rynek państw ASEAN. Radosław Sikorski dodał, że: jest o co walczyć. Liczę, że w pełni wykorzysta Pan swoją wiedzę ekonomiczną oraz doświadczenie w promocji handlu.

W podziękowaniu, nowo mianowany ambasador podkreślił, że jest zaszczycony tym, że może reprezentować Polskę po raz trzeci, a jego głównym celem będzie współpraca gospodarcza. Ponadto,liczy na zwiększenie eksportu z Polski do Singapuru, przybliżeniu wiedzy o Polsce Singapurczykom i wiedzy o Singapurze Polakom.

Zenon Kosiniak-Kamysz z dyplomacją związany jest od 1990 r. Od 2001 roku do 2003 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, odpowiedzialnym m.in. za cześć negocjacji akcesyjnych z UE, członkiem zespołu głównego negocjatora. W 2003 roku otrzymał nominację na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP w Republice Słowackiej. Funkcję tę pełnił do połowy 2007 r. Od września 2007 roku był kierownikiem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Ambasadzie RP w Berlinie. W marcu 2008 roku, Prezes Rady Ministrów powołał Pana Zenona Kosiniak-Kamysza na stanowisko podsekretarza stanu ds. uzbrojenia i modernizacji technicznej w Ministerstwie Obrony Narodowej, które sprawował do końca 2009 r. W styczniu 2010 został mianowany Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym RP w Kanadzie. Od powrotu z Kanady w sierpniu 2013 roku do chwili nominacji na ambasadora w Singapurze, zajmował stanowisko radcy ministra w Wydziale Politycznym NATO Departamentu Polityki Bezpieczeństwa MSZ.

Zenon Kosiniak-Kamysz jest absolwentem Uniwersytetu Technicznego Wydziału Organizacji i Zarządzania w Dreźnie.  W 1983 r. ukończył podyplomowe studia handlu zagranicznego w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W roku 2006 złożył egzamin na urzędnika służby cywilnej. Posługuje się językami:  niemieckim, angielskim, słowackim oraz rosyjskim.  Prywatnie interesuje się historią, poezją i sportem – głównie kolarstwem, a także narciarstwem.

 

Godlo Polski

Panu Zenonowi Kosiniakowi-Kamyszowi – Ambasadorowi Nadzwyczajnemu i Pełnomocnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Singapuru, pragnę złożyć życzenia pomyślności oraz wielu sukcesów i satysfakcji z wypełniania powierzonej misji dyplomatycznej.

godlo singapuru

Herb Republiki Singapuru

Źródło: MSZ, Zdjęcie: MSZ