Posted by Paweł A. Makowski

Minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna wręczył nominację ambasadorską Panu Wiesławowi Tarce na Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP w Królestwie Szwecji.

 

Wiesław Tarka od 2012 r. był dyrektorem Inspektoratu Służby Zagranicznej. W latach 2008-2012 Ambasador RP w Zagrzebiu. Od 2005 do 2008 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W latach 2003-2004 pracował w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, zaś w latach 2004-2005 był zastępcą dyrektora Biura Kultury w Urzędzie m.st. Warszawy. Dwukrotnie pracował w Ambasadzie RP w Sztokholmie – w latach 1991-1996 jako II sekretarz, a następnie w latach 1998-2002 jako I sekretarz.

Nowo mianowany ambasador Wiesław Tarka jest absolwentem filologii germańskiej na Uniwersytecie Warszawskim i autorem publikacji z zakresu językoznawstwa, literatury i nauk politycznych. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta oraz chorwackim Orderem Księcia Branimira ze Wstęgą.

Zna biegle języki angielski, szwedzki, chorwacki, niemiecki, francuski, rosyjski.

 

Godlo Polski

Panu Wiesławowi Tarce – Ambasadorowi Nadzwyczajnemu i Pełnomocnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Szwecji życzenia pomyślności oraz wielu sukcesów i satysfakcji z wypełniania powierzonej misji dyplomatycznej.

Godlo Szwecji

Hymn Królestwa Szwecji

Źródło: MSZ, Zdjęcie: archiwum.jazlowiecka.pl