Posted by Paweł A. Makowski

W dniu dzisiejszym Pan Ryszard Sarkowicz odebrał z rąk ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny nominację na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego w Irlandii.

Wręczając nominację minister Schetyna wyraził nadzieję na dalszy dobry rozwój współpracy między Polską i Irlandią. Zas nowo mianowany ambasador dziękując za powierzenie mu  funkcji ambasadora RP w Irlandii zapewnił, że będzie wspierał rozwój stosunków dwustronnych, a także działał na rzecz zacieśniania więzi między Polakami i Irlandczykami. – Jednym z ważnych dla naszych relacji wydarzeń będzie festiwal integracji polsko-irlandzkiej, który przypadnie na początek mojej misji – podkreślił nowy ambasador. Priorytetowym zadaniem dla nowo mianowanego ambasadora będzie też wsparcie 150-tysięcznej Polonii. Jak ją scharakteryzował, tworzą ją głównie młodzi ludzie, którzy wyjechali do pracy po akcesji do UE. Trzeba realistycznie oceniać prawdopodobieństwo ich powrotu do kraju. Nie będziemy wywierać nacisku na powrót, ale pokazywać atrakcyjne strony Polski i perspektywy, jakie oferuje nasz kraj – podkreślił.

Ryszard Sarkowicz jest doktorem habilitowanym nauk prawnych. Jako dyplomata był m.in. konsulem generalnym w Chicago, później pracował w departamencie prawnym i prawno-traktatowym w MSZ. Następnie objął posadę konsula generalnego w Sydney. W latach 2012-2014 był przedstawicielem RP przy ONZ w Nowym Jorku.

 

Godlo Polski

Panu Ryszardowi Sarkowiczowi – Ambasadorowi Nadzwyczajnemu i Pełnomocnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Irlandii życzenia pomyślności oraz wielu sukcesów i satysfakcji z wypełniania powierzonej misji dyplomatycznej.

Godlo Irlandii

Hymn Irlandii

Źródło: MSZ, Zdjęcie: MSZ