Posted by Paweł A. Makowski

Minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna wręczył nominację ambasadorską Panu Jerzemu Markowi Nowakowskiemu na Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP w Republice Armenii.

Jerzy Marek Nowakowski od 2010 r. pełnił funkcję Ambasadora RP w Rydze. W latach 2008-2010 był prezesem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, natomiast w latach 2007-2009 dyrektorem Centrum Wschodniego w Wyższej Szkole Zarządzania Polish Open University. Od 1997 do 2001 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu, głównego doradcy ds. międzynarodowych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Nowo mianowany ambasador Jerzy Marek Nowakowski jest absolwentem historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Również ukończył studia doktoranckie z zakresu nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Jest autorem wielu publikacji na temat historii najnowszej i polityki międzynarodowej oraz programów publicystycznych w TVP.

Zna biegle języki angielski i rosyjski.

 

Godlo Polski

Panu Jerzemu Markowi Nowakowskiemu – Ambasadorowi Nadzwyczajnemu i Pełnomocnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Armenii życzenia pomyślności oraz wielu sukcesów i satysfakcji z wypełniania powierzonej misji dyplomatycznej.

Godlo Armenii

Hymn Republiki Armenii

Źródło: MSZ, Zdjęcie: MSZ