Posted by Paweł A. Makowski

W dniu wczorajszym minister Radosław Sikorski, wręczył Panu Bogusławowi Winidowi nominację na Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego przy Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku.

Wręczając nominację ambasadorską Bogusławowi Winidowi, minister Sikorski podkreślił, że zadaniem dla nowego ambasadora w Nowym Jorku będzie doprowadzenie do uzyskania przez Polskę niestałego miejsca w Radzie Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-19.

ONZ tak jak Unia Europejska może być na tyle dobry na ile pozwolą mu państwa członkowskie. Obejmie Pan placówkę, której siedziba już świadczy o obecnej – zamożniejszej Polsce – dodał minister.

Polska polityka bezpieczeństwa nie narzekała na brak wyzwań i pytań. Dziękuję Panu Ministrowi za trzy lata świetnej pracy – powiedział w swoim przemówieniu ambasador Bogusław Winid, który podziękował także Ministerstwu Obrony Narodowej i Wojsku Polskiemu za udaną współpracę.

Bogusław Winid pełni funkcję podsekretarza stanu spraw zagranicznych ds. konsularnych, bezpieczeństwa oraz polityki północnoamerykańskiej i bliskowschodniej od 2011 roku. Karierę dyplomatyczną rozpoczął w 1991 roku w Departamencie Ameryki Północnej i Południowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W latach 1992-1997 pełnił funkcję I sekretarza, a następnie radcy w Ambasadzie RP w Waszyngtonie. W październiku 1997 powrócił do Warszawy, gdzie został mianowany zastępcą dyrektora, a później dyrektorem Departamentu Ameryki Północnej i Południowej MSZ. W  2001 roku objął funkcję zastępcy szefa misji w Ambasadzie RP w Waszyngtonie. Po powrocie z Waszyngtonu, w 2006 roku, zajmował stanowisko podsekretarza stanu ds. stosunków międzynarodowych w Ministerstwie Obrony Narodowej RP. Od 2007 do 2011 pełnił funkcję Stałego Przedstawiciela RP przy NATO w Brukseli.

Bogusław Winid jest doktorem nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem takich publikacji jak „W cieniu Kapitolu. Dyplomacja polska wobec Stanów Zjednoczonych Ameryki, 1919-1939”, „Santiago 1898”, „Rozszerzenie NATO w Kongresie Stanów Zjednoczonych, 1993-1998” jak również wielu artykułów naukowych.

Zna język angielski i rosyjski.

 

Godlo Polski

Panu Bogusławowi Winidowi – Ambasadorowi Nadzwyczajnemu i Pełnomocnemu Rzeczypospolitej Polskiej przy Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku,  życzenia pomyślności oraz wielu sukcesów i satysfakcji z wypełniania powierzonej misji dyplomatycznej.

Godlo ONZ

Źródło: MSZ, Zdjęcie: MSZ