Posted by Paweł A. Makowski

W dniu dzisiejszym Anna Pieńkosz odebrała z rąk ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny nominację na Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP w Republice Kuby.

 

Składając gratulacje nowo mianowanej ambasador, minister Schetyna podkreślił, iż „objęcie obowiązków ambasadorskich przez Annę Pieńkosz w Hawanie przypada w szczególnie ważnym okresie widocznych oznak normalizacji relacji pomiędzy światem zachodnim i Kubą”. Zdaniem ministra wiąże się to z nowymi możliwościami dla polsko-kubańskich stosunków politycznych i gospodarczych.

Anna Pieńkosz zapewniła, że będzie starać się wykorzystać te możliwości dla dynamicznego rozwoju stosunków dwustronnych, szczególnie w sferze współpracy gospodarczej i handlowej, wspierając ekspansję polskich przedsiębiorstw na kubańskim rynku. „Będę również promować pozytywny wizerunek Polski, naszą kulturę, historię, podkreślając nasze znaczenie w Unii Europejskiej i na świecie” – dodała nowa ambasador.

Anna Pieńkosz jest absolwentką politologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i filologii romańskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła także Akademię Dyplomatyczną MSZ. Jest zawodowym dyplomatą. Pracę w MSZ rozpoczęła w 2002 r. Od 2004 r. pracowała w Departamencie Ameryki na stanowisku ds. Mercosur. W latach 2006 – 2010 przebywała na placówce w Wenezueli, gdzie przez prawie rok pełniła funkcję chargé d’affaires. W latach 2010 – 2012 pracowała w Ambasadzie RP w Hawanie, początkowo pełniąc funkcję chargé d’affaires, a następnie kierownika referatu polityczno-ekonomicznego. Od 2012 r. w Departamencie Ameryki na stanowisku ds. stosunków Unii Europejskiej z Ameryką Łacińską i Karaibami.

Zna język angielski, hiszpański i francuski.

 

Godlo Polski

Pani Annie Pieńkosz – Ambasadorowi Nadzwyczajnemu i Pełnomocnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kuby życzenia pomyślności oraz wielu sukcesów i satysfakcji z wypełniania powierzonej misji dyplomatycznej.

Godlo Kuby

Hymn Republiki Kuby

 

Źródło: MSZ, Zdjęcie: MSZ