Posted by Paweł A. Makowski

W trakcie uroczystości w Pałacu Prezydenckim, Prezydent RP Bronisław Komorowski, powołał nowego Prezesa Rady Ministrów oraz członków Rady Ministrów w tym Grzegorza Schetynę nowego ministra spraw zagranicznych.

 

Po uroczystości w Pałacu Prezydenckim w siedzibie MSZ, nastąpiło oficjalne przekazanie urzędu i pieczęci Ministra Sprawa Zagranicznych, nowemu ministrowi Grzegorzowi Schetynie.

Z tej okazji odchodzący minister Radosław Sikorski, wygłosił krótką mowę akcentując, że „Dziś Polska jest coraz wyżej notowana w świecie, a sukcesami ostatnich lat są m.in.: budżet europejski, ostatnie decyzje NATO, wybór Donald Tuska na szefa Rady Europejskiej, Partnerstwo Wschodnie i podpisanie umów stowarzyszeniowych z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą. Dziękuję wszystkim, z którymi wspólnie stawialiśmy czoła wyzwaniom i pracowaliśmy na te sukcesy”. Ponadto podkreślił, że „Zostawiam Panu ministerstwo, które jest najnowocześniejszym urzędem w Polsce, jednym z najnowocześniejszych w Europie. Trafia Pan w objęcia ekipy patriotycznych, sprawnych, ambitnych profesjonalistów, działających wedle wyłonionego w drodze konkursu motta: Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć.

 Natomiast nowy minister Grzegorz Schetyna, odbierając urząd z rąk odchodzącego ministra powiedział „Panie Ministrze, zbudował Pan wielki projekt – nowoczesne Ministerstwo Spraw Zagranicznych kraju z ambicjami, który potrafi walczyć i zwyciężać. Panie Ministrze, Radku, to była dobra praca. Życzę Ci, żebyś od środy znalazł się w trochę innym, ale równie ciekawym świecie, żebyś mógł równie intensywnie i dobrze pracować dla Polski i żebyś mógł  być z tego dumny. I żeby ktoś kiedyś po nas, czytając nazwiska wielkich ministrów spraw zagranicznych napisał po przecinku Radosław Sikorski”. Po wypowiedzianych słowach minister Grzegorz Schetyna, dokonał uhonorowania w imieniu Służby Zagranicznej ministra Radosława Sikorskiego, pamiątkową szpadą dyplomatyczną.

Grzegorz Schetyna, Minister Spraw Zagranicznych RP

Od 2011 był przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP. w latach 2010-2011 pełnił obowiązki marszałka Sejmu RP, a wcześniej wicepremiera i ministra spraw wewnętrznych i administracji. Był m.in. inicjatorem Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, jak również odpowiadał za realizację ostatniego etapu wejścia Polski do strefy Schengen. Zarządzając wprowadzenie w Polsce nowoczesnego systemu paszportów biometrycznych, umożliwił ruch bezwizowy między Polską i Kanadą. Podjął prace nad dokończeniem reformy administracji publicznej, tworzeniem centralnej platformy informatycznej służb publicznych, wdrażał program modernizacji służb mundurowych.

Grzegorz Schetyna sprawował w latach 2009-2010 funkcję przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. W roku 2001 współtworzył Platformę Obywatelską. Dwukrotnie, w 2006 i 2010 został wybrany na przewodniczącego PO w województwie dolnośląskim, od roku 2010 jest też I wiceprzewodniczącym partii.

Poseł III, IV, V, i VI Kadencji Sejmu RP, od lipca 2010 r. do listopada 2011 pełnił funkcję marszałka Sejmu, a do 6 sierpnia 2010 r. wykonywał, do czasu zaprzysiężenia Bronisława Komorowskiego, obowiązki Prezydenta RP.

Grzegorz Schetyna w latach 1994-1997 działał w klubie Śląsk Wrocław. Wcześniej, w roku 1990 pełni funkcję dyrektora Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, następnie wicewojewody wrocławskiego.

Od 1986 do 1989 Grzegorz Schetyna był przewodniczącym NZS Uniwersytetu Wrocławskiego, zaś w 1988 roku został też przewodniczącym Międzyuczelnianego Komitetu Strajkowego NZS. Był też współzałożycielem podziemnego wydawnictwa Univeristas. W stanie wojennym był aktywnym działaczem Solidarności Walczącej.

Grzegorz Schetyna ukończył studia historyczne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Godlo Polski

Panu  Grzegorzowi Schetynie – Ministrowi Spraw Zagranicznych, życzenia pomyślności oraz wielu sukcesów i satysfakcji z wypełniania powierzonej misji.