Posted by Paweł A. Makowski

Mija 25 lat od wyborów 4 czerwca 1989 r., które zmieniły bieg historii Polski, krajów Europy i świata. Warto wspomnieć, że istotny wpływ na jej rozwój miał również „Jan Paweł II – obrońca wolności”. 

Bez przebudzenia świadomości społecznej w trakcie jego pierwszej pielgrzymki do ojczyzny nie byłoby ani „Solidarności”, ani roku 1989. O wiele trudniejsze byłoby też wyzwolenie narodów Europy Środkowej i Wschodniej oraz późniejszy proces ich integracji ze strukturami zjednoczonej Europy. Jako niestrudzony orędownik wolności oraz pokoju, przyczynił się do przemian, które uczyniły wolność jedną z najważniejszych wartości współczesnego świata.

Dzisiaj z perspektywy 25 lat życia w wolnej Polsce, możemy a nawet powinniśmy zadać sobie pytania o jej wpływ na kształtowanie polskiej służby dyplomatycznej. Czy uległa ona przemianie i co się zmieniło? Czy osiągamy cele polityki zagranicznej? Czy polska dyplomacja wykorzystała szansę, którą dała jej historia? Czy jest skutecznym narzędziem w trosce o lepszą przyszłość naszego kraju? itd. Jednoczesnie pamiętając, że: 

(…) wolność ma swoją wewnętrzną logikę, która ją określa i uszlachetnia (…).

Zmiana ustroju i odzyskanie pełnej wolności w krajach Europy Środkowej i Wschodniej nie nastąpiło z chwilą symbolicznego zburzenia muru berlińskiego, lecz było następstwem tego co:

„Zaczęło się w Polsce”.

Życzę nam wszystkim, abyśmy byli prawdziwymi orędownikami wolności w świecie, który nadal jej potrzebuje.

Zdjęcie: www.polskieradio.pl