Posted by Paweł A. Makowski

W pierwszym wpisie 2014 roku, odniosę się do treści 47 orędzia z okazji Światowego Dnia Pokoju, które zgodnie z tradycją jest wygłaszane pierwszego dnia nowego roku przez głowę państwa watykańskiego oraz Kościoła katolickiego – Papieża. Symboliczny jest fakt, że wspomniane orędzie jest pierwszym tego typu, jakie papież Franciszek wygłosił od momentu wyboru na Stolicę Piotrową. We wpisie odniosę się tylko do najważniejszych kwestii, jakie porusza Papież. Jednak polecam jego całą lekturę, klikając w ten link: Orędzie na Światowy Dzień Pokoju. Zanim przejdę do treści orędzia, przedstawię kilka informacji na ich temat.

Początek orędzi

Ogłaszanie orędzi na Światowy Dzień Pokoju, został zapoczątkowany w 1967 roku, przez papieża Pawła VI. Nie ulega jednak żadnej wątpliwości, że dopiero papież Jan Paweł II, uczynił z tych tekstów, szczególny instrument Stolicy Apostolskiej w polityce międzynarodowej. Poprzez orędzia głowa Kościoła katolickiego, odnosi się do najbardziej aktualnych oraz palących zagadnień w życiu międzynarodowym.

Istota orędzi

W oczekiwaniach i działaniach współczesnego człowieka można dostrzec pewien paradoks. Z jednej strony jest on spragniony sprawiedliwości oraz pokoju, z drugiej zaś odrzuca fundamenty aksjologiczne, na których można taki świat zbudować. Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał, że punktem wyjścia do stworzenia sprawiedliwego oraz pokojowego ładu jest: „uporządkowanie swoich relacji zarówno w wymiarze transcendentnym, jak i w stosunku do każdego człowieka”.

47 Orędzie na Światowe Dni Pokoju 1 stycznia 2014 roku

Papież Franciszek, mając na uwadze problemy mijającego roku w pierwszej kolejności poruszył problem tzw. „globalizacji obojętności”. Jak stwierdził:

„W świecie charakteryzującym się ‚globalizacją obojętności’, która powoli nas „przyzwyczaja” do cierpienia innych, zamykając nas w sobie”.

W ocenie papieża, w wielu częściach świata, stale dochodzi do naruszeń podstawowych praw człowieka, a w szczególności prawa do życia oraz prawa do wolności religijnej. Niepokojącym przykładem dla Ojca Świętego jest tragiczne zjawisko handlu ludźmi czy wojen, które toczą się jako konflikty zbrojne lub wojen, które staczane są na polu gospodarki czy finansów, gdzie dokonuje się użycia środków niszczących życie, rodziny, przedsiębiorstwa.

Istotnym czynnikiem warunkującym pokój – zdaniem Franciszka jest „braterstwo narodów”, które w jego ocenie stanowi podstawową drogę do pokoju. „Braterstwo” jest przesłanką do przezwyciężania ubóstwa czy odkrycia „braterstwa” w życiu gospodarczym. Przede wszystkim „braterstwo” tłumi wojnę, nie doprowadzając do wyniszczania przyrody oraz środowiska. W ocenie Franciszka największym zagrożeniem dla „braterstwa” jest korupcja oraz przestępczość gospodarcza, która udaremnia wszelkie działania oparte o wspólne – „braterskie” działanie. Dlatego zdaniem Papieża, „braterstwo” powinno być odkryte, pokochane, doświadczane, głoszone i okazywane. Podkreślając, że „jedynie miłość, jaką daje nam Bóg, pozwala przyjąć „braterstwo” i w pełni nim żyć”. Ponadto Franciszek zwraca uwagę, że:

„Niezbędny realizm polityki i gospodarki nie może sprowadzać się do technicyzacji pozbawionej idealizmu, pomijającej transcendentny wymiar człowieka. Kiedy brakuje tego otwarcia na Boga, to wszelka ludzka aktywność staje się uboższa, a ludzie są sprowadzani do przedmiotów, które można wykorzystywać. Jedynie wówczas, gdy zgodzą się poruszać w rozległej przestrzeni zapewnionej przez owo otwarcie na Tego, który miłuje każdego człowieka, polityka i ekonomia będą mogły kształtować się na fundamencie autentycznego ducha miłości braterskiej i będą mogły być skutecznym narzędziem integralnego rozwoju ludzkiego i pokoju”.

Jak widać słowa Franciszka, skierowane są nie tylko do wspólnoty międzynarodowej, ale również do każdego pojedyńczego człowieka, któremu leży na sercu dobro współczesnego świata. Jednak nie należy zapominać, że to właśnie dyplomacja, dysponuje narzędziami, które pomagają w dążeniu do trwałego oraz sprawiedliwego pokoju.

Źródło: 47 Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2014 r.

Zdjęcie: notesfromthecove.com