Posted by Paweł A. Makowski

Decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego w dniu 13 grudnia 1981 roku, zapisała się na kartach historii naszego kraju jako „mroczny dzień”. Nie będę dokonywał oceny słuszności tej decyzji, gdyż nie czuję się ekspertem w tym zakresie. Natomiast wiele sporów, jakie toczą się dzisiaj wokół zasadności wprowadzenia stanu wojennego, wskazują na brak dostatecznego rozliczenia tamtych wydarzeń.

Jestem przekonany, że wolność jest wielkim darem, ale również wyzwaniem, które wymaga szczególnej troski. Jan Paweł II w trakcie całego pontyfikatu wielokrotnie podkreślał, że „wolność jest prawem jednostki”. Czyli jest tym, co powinno każdego z nas otwierać ku rzeczywistości – a równocześnie wiązać nas często wewnętrzną zależnością. Jest to zależność od prawdy, gdyż jak twierdził Papież: „każdy człowiek, który uznaje zależność od prawdy poznanej i uznanej, czyni jego człowiekiem niezależnym”.

W tym miejscu, warto przypomnieć sobie słowa z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w której czytamy:

w art. 1, że:

„Wszyscy ludzie rodzą się wolni, obdarzeni równą godnością i prawami”.

w art. 3, że:

„Każdy człowiek ma prawo do życia, do wolności i do bezpieczeństwa swojej osoby”.

mroczny.dzien.2.(w)Należy zwrócić uwagę, że także wolność państw winna być rzeczą świętą. Narody muszą być wolne, przede wszystkim dlatego, aby móc wywiązywać się ze swojego pierwszorzędnego obowiązku, jakim jest obrona nie tylko życia, ale również wolności własnych obywateli we wszystkich jej uprawnionych przejawach.

Przesłanie dla współczesnej dyplomacji?

Dzisiejsza 32 rocznica ogłoszenia stanu wojennego, powinna skłonić do refleksji, przede wszystkim młode pokolenia – młodch dyplomatom, że droga ku wolności, okupiona jest zazwyczaj wielkim cierpieniem poszczególnych osób, jak i całych społeczności. Dlatego jedną z najbardziej pożądanych cech każdego dyplomaty, powinna być wrażliwość na historię. Na wielkie dziedzictwo, jakie odziedziczyliśmy po naszych przodkach. Należy pamiętać o tych wszystkich, którzy przyczynili się do tego, iż żyjemy w wolnym i niepodległym kraju. Nie ma nic gorszego, jak brak świadomość historycznej, która niesie ze sobą wielki bagaż doświadczeń. Z tego bagażu, należy czerpać garściami, aby w przyszłości nie popełniać podobnych błędów. Z tej perspektywy dążenia współczesnej dyplomacji, powinny być ukierunkowane na prawdę historyczną, gdyż tylko ona jest gwarancją, budowania coraz lepszego świata.

W tym miejscu warto, przypomnieć słowa ambasadora Costa Rica J.E. A.A. Peralta, skierowane w liście do Ojca Świętego w 1979 r. w których pisał, że: „Prawdziwa demokracja jest budowana na pracy, wolności oraz duchowych i moralnych wartościach”. Słowa te wskazują, że droga do wolności wymaga wyrzeczeń oraz wielu poświęceń. Dlatego podczas spotkania z ambasadorem Republiki Czeskiej przy Stolicy Apostolskiej w 2003 roku, Jan Paweł II zwrócił uwagę, iż: „droga od niewoli do wolności jest trudna, pełna pokus, fałszywych form wolności oraz łatwych obietnic bez pokrycia”.

Reasumując, zadaniem dyplomacji, powinna być ochrona wolności w każdej jej formie. Każdy dyplomata, winien mieć świadomość znaczenia wolności w życiu każdego człowieka. Jest to prawda, którą należy zawsze podkreślać, szczególnie wtedy, kiedy wolność ulega zatraceniu i nie jest czymś oczywistym.

Pamięci Ofiar Stanu Wojennego

swieca

Zdjęcie 1: radioszczecin.pl, Zdjęcie nr 2: radioszczecin.pl