Posted by Paweł A. Makowski

Obecna sytuacja w Turcji oraz antyrządowe demonstracje w wielu tureckich miastach, można uznać za protest przeciwko politycznemu islamowi. Jednak na szczególną uwagę zasługuje, lekceważąca postawa władz wobec opinii publicznej – co stanowi antydemokratyczne działania, czego wynikiem jest nieetyczne oraz niemoralne postępowanie. Zaskakujący jest fakt, jak niewinna demonstracja przeciwko budowie nowego centrum handlowego, szybko przekształciła się w konflikt wartości, który opiera się na konfrontacji pomiędzy dwoma różnymi wizjami współczesnej Turcji: świecką a religijną, demokratyczną a autorytarną.

Większa część społeczeństwa obawia się, że świeckie prawo zostanie zastąpione przez prawo szariatu oraz że dorobek świeckiego państwa Kemala Atatürka, zostanie zniweczony przez islamizm. Te obawy, podzielają również przeciwnicy członkostwa Republiki Turcji w Unii Europejskiej, wskazując na problem fundamentalizmu islamskiego w tym państwie.

Jednak czy stanowi on realne zagrożenie dla tureckiej demokracji? Islam funkcjonuje w Turcji zupełnie na innych zasadach niż w krajach arabskich. W Republice Turcji radykałowie islamscy, stanowią w ramach tzw. ruchu fundamentalistycznego – mniejszość, są podzieleni, nie posiadają charyzmatycznych przywódców, a co najważniejsze ich idee oraz metody działania nie znajdują poparcia wśród obywateli oraz często pozostałych fundamentalistów. Doświadczenie Refahu pokazało, że nawet będąc u steru rządów, nie można na gruncie tureckim, stworzyć państwa islamskiego opartego na szariacie. Większość tureckich fundamentalistów islamskich, to partie, grupy oraz ruchy umiarkowane, wpisujące się w system społeczno-polityczny Turcji. Stosują oni pokojowe, demokratyczne metody działania, a także dążą do realizacji teoretycznych założeń na drodze ewolucyjnej. Jednak nie można zupełnie wykluczyć tzw. czarnego scenariusza, ale taki mógłby się sprawdzić z winy obu stron konfrontacji na linii: fundamentaliści islamscy kontra radykalne elity świeckie. W tym kontekście słuszne wydają się słowa Andrew Mango, przytaczane przez M. Hepera, że: islam turecki jest tak oddalony od fundamentalizmu islamskiego w wydaniu irańskim czy egipskim, jak włoski katolicyzm od inkwizycji. Jednak jak podkreśla Ian Buruma – holenderski pisarz : większe wpływy islamu są nieuniknionym wynikiem większej demokracji. Jak je powstrzymać przed zabijaniem liberalizmu jest najważniejszym pytaniem, na które muszą znaleźć odpowiedź mieszkańcy Bliskiego Wschodu. Erdogan nie jest liberałem. Ale Turcja jest nadal demokracją. Trzeba mieć nadzieję, że skierowane przeciwko niemu protesty uczynią ją także bardziej liberalną.

Jak wspomniałem na początku, działania tureckiego premiera – Tayyipa Erdoğana, wobec protestujących są wysoce niemoralne. Brak dialogu oraz porozumienia, rodzi coraz większą przemoc, która nie prowadzi do rozwiązania obecnej sytuacji. Jak podkreślał Jan Paweł II, dialog powinien być naturalną metodą, która pozwala porównać różne punkty widzenia, a przede wszystkim przeanalizować te rozbieżności, jakie stanowią przeszkodę dla pełnego porozumienia. Brak porozumienia oraz narastające napięcia, powinny skłonić dyplomację do wykorzystania wszystkich możliwych instrumentów – oczywiście z poszanowaniem standardów moralnych – do rozwiązania tej napiętej sytuacji.

Zdjęcie: www.tvn24.pl