Posted by Paweł A. Makowski

W dniu dzisiejszym Jarosław Czubiński, otrzymał nominację na nowego ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej. Podczas trwania misji dyplomatycznej jego głównym zadaniem będzie m.in. umacnianie dwustronnych relacji oraz rozwój współpracy gospodarczej zwłaszcza w obszarze infrastruktury i energetyki.

Pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych rozpoczął w 1985 roku w Departamencie Prawno Traktatowym, gdzie  m.in. uczestniczył w sprawach związanych z zapewnieniem międzynarodowej pomocy prawnej polskim obywatelom przebywającym za granicą, unikaniem podwójnego opodatkowania, czy nabywaniem nieruchomości za granicą dla potrzeb Skarbu Państwa. W latach 1990-1995 wykonywał obowiązki konsula RP w Konsulacie Generalnym w Mińsku, a następnie w Ambasadzie RP w Mińsku.  W 1995 wrócił do MSZ, gdzie  został naczelnikiem wydziału, a następnie wicedyrektorem i p.o. dyrektora Departamentu Konsularnego i Wychodźstwa. W tym czasie uczestniczył  lub bezpośrednio realizował sprawy z dziedziny opieki konsularnej o szczególnym znaczeniu, np. pierwszy poważny przypadek bankructwa polskiego biura podróży,  zapewnienie pomocy osobom pozostającym w obszarach konfliktów zbrojnych lub zagrożonych atakami terrorystycznymi, organizacja działań konsularnych w związku z atakiem terrorystycznym na WTC. Od 2002 do 2008 roku kierował Konsulatem Generalnym RP w Królewcu.

W latach 2008-2010, kiedy Jarosław Czubiński kierował Departamentem Konsularnym i Polonii, a następnie Departamentem Konsularnym, znacząco zmodernizowano służbę konsularną. Wprowadzono i rozwinięto nowoczesne systemy informatyczne, uproszczono procedury konsularne, uruchomiono współpracę z innymi państwami UE wprowadzając wzajemną reprezentację wizową, uruchomiono system tzw. mobilnych konsulów przybliżając ich do skupisk naszych obywateli za granicą.

W 2010 roku Jarosław Czubiński został Dyrektorem Generalnym Służby Zagranicznej.  Dzięki jego zaangażowaniu kontynuowano procesy modernizacyjne rozpoczęte w poprzednich latach, zmierzające do uczynienia służby zagranicznej bardziej skuteczną, sprawną, mobilną, wyposażoną w nowoczesne systemy informatyczne i sprzęt na najwyższym poziomie. Równocześnie z bardzo dobrym skutkiem nadzorował techniczne i administracyjne elementy Prezydencji w Radzie UE.

Za swoją działalność był wielokrotnie wyróżniany przez Ministra Spraw Zagranicznych. W uznaniu jego zasług, jako Konsula Generalnego RP w Królewcu (2002-2008) Minister Spraw Zagranicznych, uhonorował go w 2004 r. tytułem Konsula Roku.

 

Godlo Polski

Panu Jarosławowi Czubińskiemu – Ambasadorowi Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej, pragnę złożyć życzenia pomyślności, a także wielu sukcesów i satysfakcji z wypełniania misji dyplomatycznej.

Herb Litwy

Hymn Republiki Litewskiej

 Źródło: MSZ, Zdjęcie: MSZ.