Posted by Paweł A. Makowski

Annuntio vobis gaudium magnum;
habemus Papam:

Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum,
Dominum Georgium Marium
Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio
qui sibi nomen imposuit Franciscum

Wybór następcy świętego Piotra, za życia ustępującego Papieża jest niewątpliwie historycznym wydarzeniem współczesnego świata. Każdy nowo wybrany Papież, wnosi nowe spojrzenie, również w kontekście spraw międzynarodowych. Pamiętając o tym, że jednym z dowodów istnienia moralności dyplomacji jest działalność Stolicy Apostolskiej, wybór pierwszego papieża z kontynentu amerykańskiego, argentyńskiego kardynała Jorge Mario Bergoglio, może odmienić spojrzenie na kwestię moralności dyplomacji, która do tej pory zakorzeniona była w tradycjach europejskich.

herb.papieza

 

Zdjęcie: www.guadalupeshrine.org