Posted by Paweł A. Makowski

W dniu dzisiejszym obchodzimy święto Służby Zagranicznej. W tym roku tematem przewodnim święta jest „Architektura i wzornictwo w budowaniu wizerunku polskiej polityki zagranicznej”. Do tego wątku powrócę jednak na końcu mojego wpisu. Natomiast teraz chciałbym poświęcić nieco uwagi samemu pojęciu „służba”. Na marginesie tylko przypomnę, że na temat służby zagranicznej pisałem również we wpisie zatytułowanym: „Służba (zagraniczna) – cnota zapomniana?”.

Pojęcie „służba”…

Wywołuje wiele różnych skojarzeń. Słowniki języka polskiego podają od kilku do kilkunastu odmiennych sposobów rozumienia tego terminu. Na pierwszym miejscu wymienia się zwykle pełnienie posługi przy kimś, pracę w cudzym gospodarstwie (sprzątanie, gotowanie) – zwykle za wynagrodzenie. Tym samym słowem, określa się dalej służących i służące, sługi oraz służki (służebnice), czyli grupę zawodową wykonującą wyżej wymienione czynności, np. w zwrotach: „służba dworska”, „służba folwarczna”, „służba zamkowa”.

Wyrazem „służba”

Określamy następnie „pracę na placówkach dyplomatycznych, w urzędzie państwowym, instytucji użyteczności publicznej, wojsku itp.” oraz instytucje obejmujące całokształt zagadnień związanych z daną dziedziną. I tak możemy spotkać określenia: „służba zdrowia”, „służba cywilna”, „służby sanitarne”, „służby specjalne” itd. Używanie tego terminu oznacza placówki tych służb, a także ich pracowników tj. funkcjonariuszy, personel poszczególnych urzędów oraz instytucji. W zwrotach „mieć służbę”, „być na służbie”, akcentuje się z kolei pełnienie dyżuru, wykonywanie obowiązków w określonych godzinach pracy.

Etyka w terminie „służba”

W tym słowie zawierają się nieobojętne etycznie elementy znaczeniowe, a mianowicie: „zapobieganie o czyjeś dobro, bycie zwolennikiem czegoś, np. jakiejś idei”. Taką treść zawierają w sobie chociażby zwroty „służba społeczeństwu” , „oddać się służbie ojczyźnie”. Podobnie czasownik „służyć” (np. radą, pomocą), obok wielu różnych neutralnych odcieni znaczeniowych, wyraża również działanie na rzecz kogoś, pomoc przy wykonywaniu jakiejś czynności, poświęcenia swych sił jakiejś idei lub sprawie. „Służyć” to także być otwartym na drugiego człowieka, być do dyspozycji, „być do czyjego rozporządzenia, na czyjeś usługi (…), być komuś w czymś użytecznym”.

„Służba” zagraniczna (dyplomatyczna)

Nie można zrozumieć jej istoty bez analizy pojęcia „służba”. Sens oraz znaczenie tego terminu trafnie ujął Jan Paweł II podkreślając, że:

„(…) wykonywanie władzy politycznej czy to we wspólnocie, czy to w instytucjach reprezentujących państwo, powinno być ofiarną służbą człowiekowi oraz społeczeństwu”.

Słowa te wskazują, że „służba” powinna być wyrazem miłości. Może mieć nie tylko heroiczne, ale i bardzo zwyczajne oblicze. Rzetelnie angażując się w pracę zawodową. Dotyczy to nie tylko zawodów tradycyjnie traktowanych jako służebne (lekarz, pielęgniarka, nauczyciel, strażak itp.), ale wszelkiej pracy zawodowej, w tym dyplomatycznej.

Pałac Monako

ambasada.paryzW nawiązaniu do tematu tegorocznego Dnia Służby Zagranicznej, na końcu wpisu zamieściłem krótki film z wycieczki po zabytkowym paryskim Pałacu Monako, który jest oficjalną rezydencją ambasadora RP we Francji. Ten zabytkowy budynek, który pełni funkcję rezydencji Ambasadorów RP od 1935 roku, to jedna z najpiękniejszych siedzib polskich ambasad na świecie. W jego wnętrzach koncertował Fryderyk Chopin i jako premier polskiego rządu urzędował w nim gen. Władysław Sikorski.

 

Ta piękna architektura, jak i wartość historyczna Pałacu Monako, idealnie wpisuje się w tematykę tegorocznego Dnia Służby Zagranicznej oraz budowęwizerunku polskiej polityki zagranicznej”.

 

W dniu dzisiejszego święta …

Członkom polskiej Służby Zagranicznej, składam życzenia pomyślności oraz satysfakcji z wypełniania powierzonych zadań. Niech dzisiejsze święto, skłoni każdego z nas do refleksji nad reprezentowaniem państwa polskiego i umiejętnego przekazywania tego, co wartościowe w Polsce oraz w polityce zagranicznej.

Godlo Polski

Zdjęcie 1: www.polskieradio.pl, Zdjęcie 2: MSZ