Posted by Paweł A. Makowski

Do końca sierpnia bieżącego roku, trwa nabór na aplikację dyplomatyczo-konsularną organizowaną przez Polski Instytut Dyplomacji. Konkurs ten składa się z części pisemnej, ustnej oraz badania predyspozycji kandydata do służby zagranicznej. Aplikacja jest rocznym kursem przygotowującym do pracy w szeroko pojętej dyplomacji. Podjęcie aplikacji wiąże się z zatrudnieniem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Cel aplikacji dyplomatyczno-konsularnej

Istotnym zadaniem aplikacji dyplomatyczno-konsularnej jest przygotowanie aplikantów do pracy w polskiej służbie zagranicznej. Aplikacja składa się z części teoretycznej, czyli sześciomiesięcznego cyklu szkoleń specjalistycznych, a także części praktycznej, obejmującej staże zawodowe w departamentach oraz biurach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jak również na placówkach zagranicznych. Aplikacja kończy się egzaminem. Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności praktycznych, na których opiera się warsztat dyplomaty. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych dyplomatów, wykładowców akademickich i ekspertów.

Współczesna dyplomacja

To nie tylko dyplomacja kompetencji, ale także umiejętność skutecznego prowadzenia negocjacji, prezentacji i obrony interesów czy zarządzania zasobami w placówce zagranicznej. Nowoczesna dyplomacja to również nowe narzędzia informacyjne. Nie można zapomnieć, że współczesna dyplomacja wymaga również odpowiedniego przygotowania etyczno-moralnego, gdyż w obecnym świecie, coraz częściej podejmowane są działania dyplomatyczne, które budzą wątpliwości oraz stoją w sprzeczności z wszelkimi normami natury etyczno-moralnej. Dlatego zawód ten jest dla osób o wysokich kompetencjach oraz unikalnych predyspozycjach, skutecznych, zaangażowanych znających oprócz języków obcych, również etykę zawodową. To zawód dla osób gotowych do pracy na rzecz własnego kraju w różnych częściach świata i zróżnicowaniu kulturowym.

Więcej informacji na temat naboru na aplikację dyplomatyczno-konsularną na stronie: msz.gov.pl

Źrodło: Polski Instytut Dyplomacji oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Zdjęcie: MSZ