Post Archives

służba
16 listopada 2013

Dzień Służby Zagranicznej

Dzień Służby Zagranicznej

W dniu dzisiejszym obchodzimy święto Służby Zagranicznej. W tym roku tematem przewodnim święta jest „Architektura i wzornictwo w budowaniu wizerunku polskiej polityki zagranicznej”. Do tego wątku powrócę jednak na końcu mojego wpisu. Natomiast teraz chciałbym poświęcić nieco uwagi samemu pojęciu „służba”. Na marginesie tylko przypomnę, że na temat służby zagranicznej pisałem również we wpisie zatytułowanym: […]

15 lipca 2013

Służba (zagraniczna) – cnota zapomniana?

Służba (zagraniczna) - cnota zapomniana?

Kiedy myślimy czy mówimy o „służbie”, to mamy na myśli: pracę na rzecz jakiejś wspólnoty czy instytucji, która wykonywana jest z pełnym zaangażowaniem oraz poświęceniem. Sens oraz znaczenie „służby”, trafnie ujął w swoim nauczaniu Jan Paweł II mówiąc, że: „wykonywanie władzy politycznej czy to we wspólnocie, czy to w instytucjach reprezentujących państwo, powinno być ofiarną służbą […]