Post Archives

rzetelność
7 września 2013

Kodeks dyplomatyczny?

Kodeks dyplomatyczny?

Jednym z elementów zmiany wizerunku dyplomacji jest podjęcie określonych działań, zmierzających do stworzenia takich norm moralnych, które będą kształtowały działalność współczesnej dyplomacji. Wizerunek dyplomacji Szeroko rozumiana dyplomacja nie powinna być postrzegana tylko jako organ czy instytucja, ale również jako zasób kadrowy – czyli zespołu profesjonalistów przygotowanych do wykonywania tego zawodu. Aby to uczynić, należy wprowadzić […]

20 sierpnia 2013

Profesjonalizm

Profesjonalizm

W zeszłym miesiącu, opublikowałem wpis na temat: „Model idealnego dyplomaty”. W jego treści wspomniałem, że na podstawie polskiego oraz światowego dorobku myślowego, a także doświadczenia praktyków można ułożyć listę cech profesjonalnego dyplomaty. Na pierwszym miejscu tej listy znajduje się:  Profesjonalizm (czyli fachowość) Zajmuje pierwsze miejsce w hierarchii omawianych cech. Chodzi tu przede wszystkim o dobrą […]