Post Archives

rozmowa
31 października 2014

Być ciekawym rozmówcą

Być ciekawym rozmówcą

Dyplomata tylko wtedy zdobędzie pełną szacunku pozycję w środowisku miejscowym, jeśli zostanie uznany za ciekawego interlokutora. Oznacza to, że ma opanowaną sztukę prowadzenia rozmów, formułowania ładnym językiem oryginalnych spostrzeżeń i wniosków, posługiwania się syntezą. Odnosi się to do wszystkich tematów, od ogólnych do tych, które mają związek z najszerzej pojętą problematyką międzynarodową, czy to polityczną, […]

30 listopada 2013

Przedstawianie

Przedstawianie

W kolejnym wpisie z serii zatytułowanej: Savoir vivre a moralność dyplomacji, poruszę temat przedstawiania. Na początku należy wspomnieć, że w dawnych czasach wyraźnie rozróżniano przedstawienie oraz zapoznanie. Przedstawiano osoby nierównej sfery lub rangi, albo jedną osobę większemu zgromadzeniu np. słuchaczom. Powitanie i przedstawienie Powitanie często łączy się z przedstawieniem nowo przybyłej osoby. Należy podkreślić, że […]