Post Archives

profesjonalny dyplomata
20 września 2013

Nowoczesne rozumienie interesu narodowego i patriotyzmu

Nowoczesne rozumienie interesu narodowego i patriotyzmu

W kolejnym wpisie z serii zatytułowanej: „Model idealnego dyplomaty”, poruszę kwestię umiejętność nowoczesnego rozumienia interesu i patriotyzmu. Zagadnienie to zajmie drugie miejsce wśród cech profesjonalnego modelu dyplomaty. Omawiane kwestie będą odnosiły się do sytuacji polskiej dyplomacji. Patriotyzm Współczesny dyplomata oprócz toczącej się dyskusji, nie tylko w kraju, ale również poza jego granicami, powinien potrafić wyciągać z […]

20 lipca 2013

Model idealnego dyplomaty

Model idealnego dyplomaty

Na przestrzeni wieków, pojawiało się wiele koncepcji oraz dzieł na temat cech, jakimi powinien odznaczać się profesjonalny dyplomata. W poprzednich wpisach, dokonałem opisu, niektórych z nich jak: Brewiarz dyplomatyczny czy Sztuka dyplomacji. Ich treść jest niczym innym, jak  próbą kształtowania modelu profesjonalnego dyplomaty. Dzisiaj również możemy się spotkać z publikacjami na temat cech czy rad, jakimi powinien odznaczać […]