Post Archives

prawdomówność
13 stycznia 2014

Prawdomówność

Prawdomówność

We wpisie z serii zatytułowanej: „Model idealnego dyplomaty”, zostanie omówiona kolejna cecha, jaką jest: Prawdomówność. Pomimo powszechnego przekonania, że: „dyplomata powinien, kłamać dla dobra kraju”, omawiana cecha ukazuje, że jest to nieprawdziwe powiedzenie. Istota „prawdomówności” Ta cecha nie utraciła na swojej aktualności. Prawdomówność pozwala na umacnianie przewidywalności partnera, jak również utrwalanie jego reputacji stabilnego oponenta, co jest […]

1 września 2013

Dyplomata – profesjonalny kłamca? (cz.2)

Dyplomata - profesjonalny kłamca? (cz.2)

W pierwszej części wpisu pt.: „Dyplomata – profesjonalny kłamca?”, omówiłem istotę tego zagadnienia. Natomiast w dzisiejszym oraz kolejnych wpisach, dokonam bardziej szczegółowej analizy. Współczesny dyplomata, dysponuje zróżnicowanym zestawem narzędzi, począwszy od prostego kłamstwa (udającego prawdę), aż po czystą prawdomówność, która niejednokrotnie bywa dramatyczna w skutkach (często wypowiedzenie prawdy kończy tzw. grę dyplomatyczną oraz zapoczątkowuje działania wojenne). […]