Post Archives

Pittakus
15 kwietnia 2013

Maksyma 1

Maksyma 1

„Doszliśmy dziś we wszystkim do perfekcji – sprawność człowieka szczytu sięga”   Jak podkreśla Gracjan, obecnie potrzeba więcej zręczności w stosunkach z kimkolwiek, niż kiedyś – z całym narodem. Jeżeli chcemy uchodzić za mędrców, to powinniśmy odpowiadać tylu warunkom, jakie dawniej miało Siedmiu Mędrców: Tales z Miletu, Pittakus, Bias, Kleobul, Mizon, Chilon oraz Solon. Więcej informacji […]