Post Archives

normy moralne
15 stycznia 2014

Czy dyplomacja podlega systemowi wartości?

Czy dyplomacja podlega systemowi wartości?

Spoglądając na dyplomację, możemy śmiało zauważyć, że jej działalność przeplata się z określonymi wartościami. Warto podkreślić, że nie biorą się one znikąd, lecz są wynikiem wcześniej przyjętych standardów. Dzisiejszy wpis pozwoli odpowiedzieć na pytanie: Czy dyplomacja podlega systemowi wartości? Problemy systemu wartości Należy podkreślić, że dyplomaci nie funkcjonują w próżni. Ich działalność opiera się na […]

6 października 2013

Egzekwowanie kryteriów moralnych

Egzekwowanie kryteriów moralnych

W rozważaniach nad moralnością w dyplomacji, nie sposób nie zastanowić się nad jej egzekwowaniem. Równocześnie nasuwa się pytanie: Czy jest to możliwe? Jeżeli istniejące w dyplomacji zależności personalne, które wynikają zazwyczaj z powiązania władzy politycznej z dyplomatami, stanowią uzależnienie jednych od drugich. Niewątpliwie takie praktyki, spychają na dalszy plan jakiekolwiek kryteria moralne. Dlatego we współczesnym […]