Post Archives

moralność
5 maja 2015

Demokracja a relatywizm

Demokracja a relatywizm

W ostatnim czasie dość często słyszeliśmy padające słowo demokracja czy to w kontekście toczących się konfliktów czy kampanii wyborczej mającej miejsce w naszym kraju. Jednak czy wiadomo czym jest autentyczna demokracja? Przede wszystkim opiera się na przekonaniu o równości i wolności ludzi. Problem pogodzenia tych dwóch wartości jest szczególnie ważny i interesujący, gdy zwraca uwagę […]

29 września 2014

Naruszanie zasad moralnych

Naruszanie zasad moralnych

Dzisiejszy wpis jest krótki, ale niezwykle ważny z perspektywy spraw międzynarodowych, gdyż coraz bardziej widoczne jest nagminne naruszanie zasad moralnych, co stanowi zagrożenie dla najwyższego dobra społeczności międzynarodowej, jakim jest – pokój. W skali międzynarodowej moralne zasady współżycia naruszane są często poprzez rozdźwięk, między narodami bogatymi, a mniej zamożnymi oraz ubogimi. W końcu między instytucjami […]

31 sierpnia 2014

Znaczenie słowa „etyka”

Znaczenie słowa „etyka”

Słowo etyka pochodzi od starogreckiego ethos, znaczącego charakter, wartość, zwyczaj czy obyczaj, , ideał, moralność i jego pochodnych. Artystoteles użył jako pierwszy terminu etyka (ta ethica) dla określenia teoretycznych badań nad moralnością, a więc studiów dotyczących wartości, nakazów, zakazów, norm uznawanych w różnych społecznościach. Jest on też twórcą podstaw etyki jako samodzielnej dyscypliny filozoficznej. Poświęcił […]

Page 1 of 5