Post Archives

model dyplomaty
15 lutego 2014

Lojalność

Lojalność

W kolejnym wpisie z serii zatytułowanej: „Model idealnego dyplomaty”, zostanie omówiona kolejna cecha jaką jest lojalność. Jej analiza wymaga szerszej interpretacji, gdyż na skutek umacniania się postaw kooperacyjnych oraz procesów integracyjnych, zwłaszcza w Unii Europejskiej, praktyka ta odeszła od tradycyjnego, wąskiego rozumienia tej cechy jako postawy wyłącznie wobec własnego władcy (władz) i kraju. Komu dyplomata powinien […]

13 stycznia 2014

Prawdomówność

Prawdomówność

We wpisie z serii zatytułowanej: „Model idealnego dyplomaty”, zostanie omówiona kolejna cecha, jaką jest: Prawdomówność. Pomimo powszechnego przekonania, że: „dyplomata powinien, kłamać dla dobra kraju”, omawiana cecha ukazuje, że jest to nieprawdziwe powiedzenie. Istota „prawdomówności” Ta cecha nie utraciła na swojej aktualności. Prawdomówność pozwala na umacnianie przewidywalności partnera, jak również utrwalanie jego reputacji stabilnego oponenta, co jest […]

20 września 2013

Nowoczesne rozumienie interesu narodowego i patriotyzmu

Nowoczesne rozumienie interesu narodowego i patriotyzmu

W kolejnym wpisie z serii zatytułowanej: „Model idealnego dyplomaty”, poruszę kwestię umiejętność nowoczesnego rozumienia interesu i patriotyzmu. Zagadnienie to zajmie drugie miejsce wśród cech profesjonalnego modelu dyplomaty. Omawiane kwestie będą odnosiły się do sytuacji polskiej dyplomacji. Patriotyzm Współczesny dyplomata oprócz toczącej się dyskusji, nie tylko w kraju, ale również poza jego granicami, powinien potrafić wyciągać z […]

Page 2 of 2