Post Archives

Maksyma 44
13 lipca 2014

Maksyma 44

Maksyma 44

„Zbliżać się do ludzi wybitnych”   Gracjan zwraca uwagę, że: człowiek niezwykły z sympatią odnosi się do niezwykłych. Wrodzony instynkt wewnętrzny wiedzie go na szczyty heroizmu. Istnieje pokrewieństwo serc i umysłów, którego skutki profan skłonny jest przypisywać czarom. Sympatia nie ogranicza się do szacunku, szybko przeradza się w życzliwość, wreszcie – w przywiązanie. Potrafi przekonywać […]