Post Archives

Maksyma 42
29 czerwca 2014

Maksyma 42

Maksyma 42

„Wpływ osobisty”   Gracjan podkreśla, że jest to jak gdyby utajona wrodzona siła wyższości – nie można jej sztucznie wytworzyć ani nabyć od nikogo. Sile tej każdy się poddaje, nie wiedząc jak i kiedy. Poprostu wypada ustąpić wobec przemoznego wpływu, jaki wywiera autorytet osobisty. Takim duchem władczym owiani są królowie, dzięki zasługom – oraz lwy, […]