Post Archives

kryzys
14 marca 2014

Do czego zmierza Rosja?

Do czego zmierza Rosja?

Wydarzenia na Ukrainie, zmieniają się z godziny na godzinę. Jednak odpowiedź na pytanie do czego zmierza Rosja, a w szczególności Władymir Putin, jako główny architekt ukraińskiego kryzysu jest prosta: zemsty oraz szybkiego i trwałego odwrócenia sytuacji na Ukrainie dla osiągnięcia własnej korzyści. Władze Rosji doskonale rozumieją, że same kroki dyplomatyczne będą nieskuteczne, dlatego potrzebne są […]

15 października 2013

Moralność w dobie kryzysu

Moralność w dobie kryzysu

Promocja moralności w zawodzie dyplomaty, jak i działania kształtujące etos zawodowy dyplomaty, wynikają z konkretnych potrzeb. Coraz większa złożoność życia społecznego mnoży liczbę konfliktów interesów, dylematów moralnych czy wreszcie trudności we właściwej interpretacji dobra wspólnego. Współczesna moralność W coraz mniejszym stopniu jest w stanie odgrywać rolę obiektywnego i niezachwianego autorytetu rozstrzygającego, co jest dobre i […]