Post Archives

Julian Sutor
15 lipca 2013

Służba (zagraniczna) – cnota zapomniana?

Służba (zagraniczna) - cnota zapomniana?

Kiedy myślimy czy mówimy o „służbie”, to mamy na myśli: pracę na rzecz jakiejś wspólnoty czy instytucji, która wykonywana jest z pełnym zaangażowaniem oraz poświęceniem. Sens oraz znaczenie „służby”, trafnie ujął w swoim nauczaniu Jan Paweł II mówiąc, że: „wykonywanie władzy politycznej czy to we wspólnocie, czy to w instytucjach reprezentujących państwo, powinno być ofiarną służbą […]