Post Archives

Jan Paweł II
25 lutego 2014

(Nie)moc dyplomatyczna

(Nie)moc dyplomatyczna

Ostatnie wydarzenia na Ukrainie, wyraźniej zarysowały istniejący już od wielu lat moralny problem dyplomacji, jakim jest brak solidarności międzynarodowej. Jednak problem ten, odnosi się nie tylko do sytuacji na Ukrainie (na ten temat pisałem we wpisie pt.: „Ukraiński antydialog”), ale również w Syrii (na ten temat pisałem we wpisie pt.: „Tragedia w Syrii”), wyspy Lampedusa […]

28 grudnia 2013

Jakość pracy dyplomaty

Jakość pracy dyplomaty

W rozważaniach nad jakością pracy dyplomaty, odniosę się do katolickiej nauki społecznej. Podaje ona, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Ludzka osoba, będąca imago Dei, jest niezależną, racjonalną substancją, unikalną indywidualnością, podmiotem moralnego działania i współtwórcą. Podobieństwo to pozwala również na doszukiwanie się analogii pomiędzy działaniem Boga a pracą człowieka. Jan Paweł […]

10 grudnia 2013

Ukraiński antydialog

Ukraiński antydialog

Ostatnie wydarzenia na Ukrainie są przykładem anty-dialogu po stronie władz. Najbardziej zdumiewające są wypowiedzi ukraińskich polityków z tzw. „obozu władzy” mówiące o tym, że domaganie się ustąpienia władz „demokratycznie” wybranych jest nieporozumieniem. Jednak z drugiej strony zastraszanie, przemoc oraz używanie siły względem własnych obywateli jest jeszcze większym nieporozumieniem. Taka postawa nie ma nic wspólnego z […]

Page 2 of 3