Post Archives

idealny dyplomata
30 maja 2014

Model idealnego dyplomaty – podsumowanie

Model idealnego dyplomaty - podsumowanie

Dziesięć cech idealnego dyplomaty, które zostały zaprezentowane, nie wyczerpują wszystkich pożądanych kryteriów, choćby tak oczywistych jak wyrozumiałość i tolerancja czy dobre zdrowie. Podążając za słowami filozofa Tadeusza Gadacza „Nie ma idealnych wzorców. Każdy musi ten wzorzec rozpoznać sam, na własną miarę”. Zaś sformułowane cechy mają być tylko pomocą w ich poszukiwaniu. Istota „idealnego dyplomaty” Dzisiaj […]

16 kwietnia 2014

Dyskrecja

Dyskrecja

W kolejnym wpisie z serii zatytułowanej: „Model idealnego dyplomaty”, zostanie omówiona kolejna cecha jaką jest: dyskrecja. Odnosi się ona zwłaszcza do dyplomacji wielostronnej, gdzie dyplomaci bardziej niż na płaszczyźnie dwustronnej spotykają się wzajemnie, tworząc często tak zwane giełdy informacji. Ma ona znaczenie profesjonalne w pozyskiwaniu wartościowych informacji, ale także w budowaniu własnej reputacji w środowisku […]