Post Archives

historia dyplomacji
5 maja 2014

Narodziny dyplomacji

Narodziny dyplomacji

Na zadane pytanie, kiedy narodziła się dyplomacja nie sposób udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Jeżeli działalność dyplomacji będziemy wiązać z działalnością państwa, to możemy stwierdzić, iż narodziła się ona wraz z nim. Jednakże jest ona starsza od instytucji państwa. Stosunki między społecznościami przedpaństwowymi, plemiennymi nie składały się tylko i wyłącznie z szeregu starć zbrojnych. We wzajemnych relacjach […]

1 kwietnia 2014

Dzieje dyplomacji

Dzieje dyplomacji

Trudniej jest mówić o dyplomacji oraz rozumieć jej problemy moralne, nie znając historii dyplomacji. Jedna z łacińskich sentencji głosi, że: Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, czyli historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, życiem pamięci, nauczycielką życia. Bez zrozumienia czasów przeszłych, nie można zrozumieć, teraźniejszości i przyszłości. Dlatego każdego miesiąca w kategorii „Historia […]

Page 2 of 2