Post Archives

historia dyplomacji
1 października 2014

Dyplomacja Kościoła Katolickiego

Dyplomacja Kościoła Katolickiego

W kolejnym wpisie z serii zatytułowanej historia dyplomacji, zostanie poruszony temat dyplomacji Kościoła Katolickiego. W średniowiecznej Europie kuria rzymska stanowiła istotny czynnik nie tylko religijny ale i polityczny. Biskupi Rzymu, którzy z biegiem czasu zaczęli sobie rościć prawo do zwierzchnictwa nad całym światem chrześcijańskim, co doprowadziło do konfliktu z patriarchą Konstantynopola i w efekcie przyniosło […]

30 września 2014

Dyplomacja Bizancjum

Dyplomacja Bizancjum

W kolejnym wpisie z serii zatytułowanej historia dyplomacji, zostanie omówiony temat dyplomacji Bizancjum. Nowa średniowieczna Europa powstała na gruzach imperium rzymskiego. Prowincje Zachodniego cesarstwa zostały podporządkowane przez plemiona gockie, które rozpoczęły proces formowania własnych organizmów państwowych. Początkowo struktura organizacyjna tych państw była słaba. Ich nietrwałość, jak również ograniczone cele polityki zagranicznej, sprawiały, że ich dyplomacja […]

2 czerwca 2014

Dyplomacja starożytności

Dyplomacja starożytności

Kiedy przechodzimy od czasów prehistorycznych do historycznych, zaczynamy dysponować materiałem źródłowym, który pozwala na poruszanie się po pewniejszym gruncie. Od momentu narodzin państwa w okresie starożytnym, możemy śledzić bardziej dokładnie dyplomację i formy, jakie przybierała. Jednym z najstarszych znanych dokumentów dyplomatycznych jest: Traktat pokoju i sojuszu zawarty w 1278 r. p.n.e. między faraonem Ramzesem II, […]

Page 1 of 2