Post Archives

gra dyplomatyczna
5 listopada 2013

Zasady uprawiania dyplomacji

Zasady uprawiania dyplomacji

Na poziomie działań dyplomatycznych najbardziej adekwatnym słowem, które oddaje sens tych działań, jak również relacji przez nie wywoływanych jest słowo „gra”. Określenie to charakteryzuje działanie, które jest skierowane na dane reguły lub czynności aksjologicznie neutralne. Gra dyplomatyczna Pomimo skonwencjonalizowania działań dyplomatycznych, często kierują nimi reguły aksjologiczne, które nie mają nic wspólnego z neutralnością. Za przykład […]

1 sierpnia 2013

Dyplomata – profesjonalny kłamca? (cz.1)

Dyplomata - profesjonalny kłamca? (cz.1)

We współczesnym świecie dyplomacja stała się narzędziem polityki zagranicznej państwa. Dlatego dyplomata, uważany jest za tzw. inteligentny pas transmisyjny, którego najważniejszym celem jest troska o jak najściślejsze, a jednocześnie taktowne przekazywanie obcym rządom czy politykom określonych informacji. Problem związany z używaniem kłamstwa w działaniach dyplomatycznych, możemy w sposób szczególny zaobserwować, podczas trwania różnych konfliktów zbrojnych. Jednak […]