Post Archives

etos
10 lipca 2014

Etos administracji zagranicznej

Etos administracji zagranicznej

Jest to bardzo ważne zagadnienie, szczególnie w dobie kryzysu wszelkich wartości, który dotyka nie tylko poszczególnych osób, ale i całych instytucji. Dlatego trzeba stale powtarzać, że administracja zagraniczna, powinna być zespołem działań, czynności i przedsięwzięć organizacyjnych i wykonawczych na rzecz realizacji interesu publicznego. Pojęcie etosu Etos jest systemem wartości moralnych oraz wzorcem postępowania określonej grupy […]

14 listopada 2013

Etos twórczej pracy dyplomaty

Etos twórczej pracy dyplomaty

Rozpoczynając rozważania na temat etosu twórczej pracy dyplomaty, w pierwszej kolejności należy podkreślić, że nie jest to zwykła praca. Wiąże się ona nie tylko z pracowitością oraz kreatywnością, które są niezbędne dla realizacji określonych zadań, ale również ze służbą dla dobra kraju. O ile w przypadku prywatnego przedsiębiorcy, indywidualna pracowitość i kreatywność, zawsze stanowią cechy, […]