Post Archives

dzieje dyplomacji
1 kwietnia 2014

Dzieje dyplomacji

Dzieje dyplomacji

Trudniej jest mówić o dyplomacji oraz rozumieć jej problemy moralne, nie znając historii dyplomacji. Jedna z łacińskich sentencji głosi, że: Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, czyli historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, życiem pamięci, nauczycielką życia. Bez zrozumienia czasów przeszłych, nie można zrozumieć, teraźniejszości i przyszłości. Dlatego każdego miesiąca w kategorii „Historia […]