Post Archives

dyplomata
14 listopada 2013

Etos twórczej pracy dyplomaty

Etos twórczej pracy dyplomaty

Rozpoczynając rozważania na temat etosu twórczej pracy dyplomaty, w pierwszej kolejności należy podkreślić, że nie jest to zwykła praca. Wiąże się ona nie tylko z pracowitością oraz kreatywnością, które są niezbędne dla realizacji określonych zadań, ale również ze służbą dla dobra kraju. O ile w przypadku prywatnego przedsiębiorcy, indywidualna pracowitość i kreatywność, zawsze stanowią cechy, […]

20 października 2013

Zasada neutralności politycznej

Zasada neutralności politycznej

W kolejnym wpisie z  serii zatytułowanej: „Model idealnego dyplomaty”, pochylimy się nad problemem neutralności politycznej w służbie zagranicznej. Zasada ta powinna być jedną z aspektów bezstronności w dyplomacji. Według niektórych jest nawet warunkiem koniecznym. Zdarzają się jednak przypadki, w których może pojawiać się pewne napięcie pomiędzy neutralnością polityczną, a wykonywaniem poleceń służbowych przez dyplomatę. Istota problemu […]

15 października 2013

Moralność w dobie kryzysu

Moralność w dobie kryzysu

Promocja moralności w zawodzie dyplomaty, jak i działania kształtujące etos zawodowy dyplomaty, wynikają z konkretnych potrzeb. Coraz większa złożoność życia społecznego mnoży liczbę konfliktów interesów, dylematów moralnych czy wreszcie trudności we właściwej interpretacji dobra wspólnego. Współczesna moralność W coraz mniejszym stopniu jest w stanie odgrywać rolę obiektywnego i niezachwianego autorytetu rozstrzygającego, co jest dobre i […]

Page 5 of 7